Te Passe

Handige Links

 

 • www.deparabool.nl
  De Parabool is een stichting voor opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-West Overijssel.

 

 • www.meeijsseloevers.nl
  MEE IJsseloevers ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijkse leven. MEE IJsseloevers biedt informatie, advies of ondersteuning als u een handicap, chronische ziekte of functiebeperking heeft.

 

 • www.kansplus.nl/middenoverijssel
  KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, is een vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. KansPlus is ontstaan uit een samenwerking tussen de VOGG en het WOI.

 

 

 • www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
  Het Fonds verstandelijk gehandicapten steunt mensen met een verstandelijke handicap met projecten en activiteiten door het bijeenbrengen van geldmiddelen vanuit onder andere de nationale collecte.