Te Passe

In Nederland geen Big Five, wel koeien. Vandaar dat de bewoners met zijn allen op koesafari zijn geweest in Ommen. Het was een geweldige dag!

Op 14 april werd de finaleavond van de actie Hart voor Salland gehouden in de Deventer Schouwburg. Daar bleek dat we 119 stemmen hebben verzameld, maar liefst 32% meer dan vorig jaar. Deze stemmen zijn goed voor een bedrag van 472 Euro! Aan het eind van de avond gingen we tevreden met een mooie cheque naar huis. We zullen ervoor zorgen dat het geld een goede bestemming krijgt!

De Stichting Vrienden van Te Passe zet zich continu in voor het optimaliseren en behouden van deze mooie woonvorm in ons eigen dorp Haarle. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een gezonde exploitatie. Ook bij onze woonvorm vormen de energiekosten een belangrijke kostenpost.

In het kader van duurzaamheid en energiekostenbesparing hebben wij daarom geinvesteerd in 36 zonnepanelen. De panelen zijn geleverd door Unicom Installaties en geplaatst samen met vrijwilligers.

De zonnepanelen zijn onderdeel van een breder pakket aan energiebesparende maatregelen, waaronder verbeterde isolatie en waterbesparende kranen. Dit alles is in nauw overleg met Henri Maris van de Woningstichting Hellendoorn gebeurd, waarvoor onze dank.

Last, but not least willen wij de Haarlese ondernemers en de Woningstichting Hellendoorn hartelijk bedanken voor hun sponsoring! De volgende bedrijven/ organisaties hebben ons ondersteund bij de aanschaf van de panelen:

 

Het energieproject levert Te Passe een besparing op van 25-30% op de totale energiekosten. Het is een prachtig voorbeeld van een mooi resultaat door gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Tijdens de borrel, die geheel verzorgd was door de begeleiding van de Parabool,  werd iedereen door de Vrienden van Te Passe hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Tijdens de finaleavond van de actie Hart voor Salland in de Deventer Schouwburg op 15 april, hebben we een cheque met het mooie bedrag van 361,90 Euro opgehaald! Dit was te danken aan een totaal van 94 stemmen die wij hadden verzameld

Iedereen die op ons heeft gestemd: heel erg bedankt! Wij zorgen ervoor dat het geld een goede bestemming krijgt.