Te Passe

René Brinkhuis

1969 - 2018

Zondag 18 februari jl. is onze voorzitter René Brinkhuis tijdens het mountainbiken, zijn geliefde hobby, plotseling overleden. Het bericht sloeg in als een bom!

Stichting Vrienden van Te Passe is in 2004 opgericht en René is vanaf het begin voorzitter geweest van onze stichting.

De stichting Vrienden van Te Passe is in het leven geroepen om de facilitaire zaken van de Woonvorm Te Passe te regelen en te beheren. De wijze waarop René optrad als voorzitter verdient grote waardering. Mede door zijn deskundigheid, tact en inlevend vermogen konden ideeën, plannen en ontwikkelingen soepel worden uitgevoerd en staat de woonvorm op dit moment als een huis.

De vergaderingen verliepen altijd in een bijzonder prettige sfeer. Informeel maar toch doortastend. De bewonersvergaderingen, waarin de bewoners ook hun zegje kunnen doen en zich daarbij volledig deelgenoot voelen, is een jaarlijks hoogtepunt. Hierbij maakten de bewoners dankbaar gebruik van de open houding en ruimte die ze hiervoor kregen van de 'voorzitter'.

We zijn ervan overtuigd dat ook andere partijen, zoals woningstichting Reggewoon, stichting De Parabool, aannemers, bewoners, ouders en verwanten het altijd prettig hebben gevonden met René formeel of informeel te communiceren. Vandaar ook de mooie resultaten waar wij, maar ook Haarle best trots op mogen zijn. Een woonvorm voor 8 bewoners en de op handen zijnde ingebruikname van 3 nieuwe levensloopbestendige woningen achter de woonvorm. Op deze uitbreiding was René ook erg trots.

Te Passe even digitaal op de kaart zetten? René draaide zijn hand er niet voor om. "Is allemaal niet zo moeilijk". Website, social media, het staat! Hoe nu verder...

Als het fenomeen 'rooster van aftreden' wel eens ter sprake kwam gingen we altijd glimlachend over tot de orde van de dag. Vanzelfsprekend. Het ging immers goed, er was geen aanleiding iemand te vervangen.

Nu zitten we met een stichting zonder voorzitter. Zo vanzelfsprekend blijkt het nu ineens niet te zijn.

Wat zullen we René missen, als een deskundige, veelzijdige voorzitter maar vooral als een fijn persoon waar we ruim 14 jaar heel fijn mee hebben samengewerkt.

René, bedankt voor al je inzet voor Te Passe al die jaren!

We wensen zijn echtgenote Gea, zijn kinderen Jelmer en Siebren en verdere familie alle sterkte toe dit enorme gemis te dragen.

Stichting Vrienden van Te Passe 

Bewoners, ouders, verwanten en begeleiders van Woonvorm Te Passe