Te Passe

De Stichting Vrienden van Te Passe zet zich continu in voor het optimaliseren en behouden van deze mooie woonvorm in ons eigen dorp Haarle. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een gezonde exploitatie. Ook bij onze woonvorm vormen de energiekosten een belangrijke kostenpost.

In het kader van duurzaamheid en energiekostenbesparing hebben wij daarom geinvesteerd in 36 zonnepanelen. De panelen zijn geleverd door Unicom Installaties en geplaatst samen met vrijwilligers.

De zonnepanelen zijn onderdeel van een breder pakket aan energiebesparende maatregelen, waaronder verbeterde isolatie en waterbesparende kranen. Dit alles is in nauw overleg met Henri Maris van de Woningstichting Hellendoorn gebeurd, waarvoor onze dank.

Last, but not least willen wij de Haarlese ondernemers en de Woningstichting Hellendoorn hartelijk bedanken voor hun sponsoring! De volgende bedrijven/ organisaties hebben ons ondersteund bij de aanschaf van de panelen: