Te Passe

Een stukje geschiedenis

Te Passe is ontstaan uit een ouderinitiatief van Harrie en Bets Wolterink uit Haarle, ouders van Ruud. Zij hebben zich eind jaren '90 ingezet om een woonvorm voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te realiseren in eigen dorp. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Stichting Philadelphia Zorg en de Woningstichting Hellendoorn.

Na jarenlang pionieren is het vlak na de milenniumwissel dan eindelijk zover. In 2000 wordt de eerste steen gelegd en op 1 juli 2001 wordt gestart met 8 bewoners in een gloednieuw gebouw aan de rand van Haarle met uitzicht op de prachtige Palthetoren.

De officiële opening vindt plaats op 20 september 2001, waarbij Dinie Bouwhuis het Te Passe kunstwerk bij de ingang mag onthullen. Het is een feestelijk gebeuren, waarbij naast familie en kennissen ook de dorpsgenoten een kijkje kunnen nemen.

Na de pioniersfase is het tijd om het beheer van de woonvorm over te dragen aan een stichtingsbestuur. Op 17 december 2004 is de oprichting van Stichting Vrienden van Te Passe een feit. De stichting steunt de woonvorm door het uitvoeren van het (financiële) beheer en door o.a. fondsenwerving.

Op 1 juli 2006 wordt het 5-jarig bestaan gevierd met een feestelijke barbeque in Haarle, waarbij bewoners, familie en begeleiding aanwezig zijn.

In de loop van 2007 begint de samenwerking met Philadelpia scheurtjes te vertonen. Philadelphia krijgt steeds meer moeite om de kleinere woonvormen rendabel te houden. Samen met hen en een aantal ouders wordt gebrainstormd over mogelijkheden om in Haarle meer zorg onder een dak te krijgen, waardoor het allemaal beter haalbaar wordt. De werkgroep Zorgontwikkelingsplan Haarle wordt opgericht. In de loop van 2008 wordt duidelijk dat de financiële problemen bij Philadelphia serieuze vormen beginnen aan te nemen. Ook het personeel begint last van de situatie te krijgen. De Stichting Vrienden van Te Passe gaat onderzoeken hoe zonder Philadelphia verder gegaan kan worden. Dit resulteert uiteindelijk in een overgang naar Stichting De Parabool.

Op 1 mei 2009 neemt De Parabool voor wat betreft de zorg het stokje over van Philadelphia.

Op 8 mei van dat jaar wordt de samenwerkings-overeenkomst getekend tussen De Parabool en de Stichting Vrienden van Te Passe. Ter ere hiervan wordt een feestje gevierd, waarbij de champagne-kurken knallen.